Ejerforeningen EGEBO, Albertslund

I Albertslund kommune skal alle private husstande sortere husholdningsaffaldet i ikke mindre en 7 forskellige fraktioner, nemlig:

I Egebo har vi valgt at komme af med affaldet i nedgravede beholdere ved P-pladsen. Beholderne tømmes ugentligt eller sjældnere, alt efter typen af affald. Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt og smider det i de korrekte affaldsbeholdere. Hvis du overlader det til dine børn at "gå ud med skraldespanden", er det vigtigt, at du lærer børnene at håndtere affaldet ordentligt. Hvis andelen af forkert sorteret affald bliver uacceptabel for kommunen, kan det udløse ekstraregninger til Egebo - i sidste ende er det beboerne, der skal betale.

Affaldssortering er kommet for at blive - og med det in mente, kan vi alle lige så godt prøve at blive rigtigt gode til det, så det ikke er noget vi tænker særligt over, men bare gør. Så bliver det også nemmere for alle, når kommunen på sigt skærper kravene til affaldssortering.

Da vi ikke har nogen til rydde op efter os, skal alle naturligvis gøre deres bedste for at holde området omkring beholderne rent og ryddeligt. Hvis affaldet er korrekt emballeret, burde det også være muligt at holde området omkring nedkastningshullerne (under lugerne) pæne og rene.

Nedkastningshullerne er udformet forskelligt efter typen af affald, f.eks. er der et ret lille hul på metalbeholderen. Det er fordi beholderen primært er beregnet til pantløse øl- og sodavandsdåser og konservesdåser - og altså ikke til aflagte stegepander eller gamle ovnriste! Også beholderne til pap og plastic har små huller, fordi beholderne først og fremmest skal bruges til husholdningsaffald og ikke til f.eks. store emballager fra møbler og lignende.

Tommelfingerregel: Er affaldet for stort til at det kan presses igennem hullet på affaldsbeholderen, er det ikke husholdningsaffald - men storskrald. Lad ikke storskraldet ligge og flyde ved affaldsbeholderne, men tag det med tilbage, så du ved lejlighed kan bringe det over på genbrugspladsen.

Madaffald skal samles i særlige, nedbrydelige bioposer, som udleveres fra beboerlokalet mellem kl. 18.45 og 19, de dage hvor der er bestyrelsesmøde. Se kalenderen. Skulle du komme i bekneb for bioposer, kan du tage fat i en fra bestyrelsen. Husk altid knude på bioposen, inden du smider den i beholderen. Det mindsker risikoen for mider og spyfluer.

Restaffald er ikke storskrald, men alt det, der er tilbage af dit husholdningsaffald, når du har sorteret det i de øvrige 6 fraktioner. Her er det ligeledes vigtigt at bruge en eller anden form for pose og slå knude på posen, så lugtgener minimeres.

Storskrald (f.eks. møbler, jord, store papemballager, farligt affald, elektronik, byggeaffald m.m.) hører altså ikke hjemme i vores nedgravede beholdere. Der henvises til genbrugsstationen, Holsbjergvej 44 (alle dage kl. 10-17).

Er du i tvivl om affaldssorteringen, er du altid velkommen til at spørge bestyrelsen. Send en e-mail eller brug kontaktformularen. På kommunens hjemmeside eller hos Agenda Centret kan du finde mange gode tips til affaldssortering m.m.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk