Ejerforeningen EGEBO, Albertslund

Velkommen til Egebos hjemmeside

Her kan du kan holde dig opdateret om seneste nyt, downloade diverse dokumenter, kontakte bestyrelsen, reservere fælleslokalet til din næste fest m.m.

Tilmeld dig vores gruppe på Facebook - søg efter "Vi bor i Egebo"

Du kan kontakte bestyrelsen via e-mail eller kontaktformularen.

Bestyrelsen 2020/21

Arne Møller, formand (23)
Lisbeth Pedersen, kasserer (1A)
Eva Nyholm (5A)
Kurt Ipsen (16A)
Pernille Nyvang (14)
Hanne Albrechtsen, suppleant (10A)
Lene Hansine Jørgensen, suppleant (10)
Henrik Rasmussen, suppleant (23A)
 

Seneste nyt

Referat af Egebo generalforsamling den 7. september 2020 er nu tilgængeligt
og findes i mappen Download.

Husk generalforsamling i Egebo den 7. september 2020 kl. 19 (juli 2020)
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, som afholdes i fælleslokalet Egebo 20. Du kan du hente diverse dokumenter fra mappen Download. Indkomne forslag vil dog først være tilgængelige fra den 31. august.
 

Bio-poser kan nu afhentes "24-7" ved fælleslokalet (juni 2018)
Der er nu opstillet en plastbeholder med bio-poser ved siden af redskabsskuret, så alle til enhver tid kan hente nye forsyninger. Den nye bio-pose i genbrugsplast lader vente på sig lidt endnu. Den er nok først på lager hos Vestforbrænding i løbet af august/september.
Indtil da kan vi bruge den gamle model.

 

Godt gang i maleriet! (juni 2018)
Rigtigt mange har meldt sig til at male træværket på egen terrasse og redskabsskur. En del er sågar allerede færdige. Det er dejligt med så stor opbakning til projektet. Det ser heldigvis ud som om, at sommeren kommer til at byde på masser af dejligt male-vejr den kommende tid. Så vi, der endnu ikke har fået svinget penslen, kan nå det endnu :-)

 

Frivillig malerhjælp søges (maj 2018)
Fra fredag den 25. maj er det muligt at få udleveret træbeskyttelse og overfladerens til de, der gerne vil hjælpe med få malet redskabskure, plankeværker og evt. træstykket over glasfacaden på tagterrassen. Giv besked via kontaktformularen på her på siden eller til egebo2008@gmail.com, hvis du vil have et kit udleveret til formålet.

 

Fælles arbejdsdag i Egebo søndag den 17. juni kl. 09.30 (maj 2018)
De morgenfriske starter kl. 9.30 med morgenbuffet, hvor der serveres friskbagt brød, ost, marmelade, kaffe/te og juice. Mens vi tygger os igennem buffeten, kigger vi på opgaverne og fordeler dem imellem os. Der er store og små opgaver til både store og små beboere (opgaver ikke helt fastsat endnu). Mellem kl. 10.00 og ca. kl. 13.00 er vi alle arbejdsramte - men på den gode måde, hvor vi kan glæde os over, at selvgjort er velgjort. Tilmelding senest onsdag den 13. juni via kontaktformularen her på hjemmesiden eller til egebo2008@gmail.com

 

Referat af generalforsamling i Egebo den 9. april 2018 (april 2018)
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen fremgår af listen i venstre kolonne på denne side. Referatet fra generalforsamlingen kan hentes i mappen Download.

 

Ulovlig parkering foran affaldsspottet
- til stor gene for Vestforbrænding 
(28. marts 2018)
Igen idag har Vestforbrændings chauffør kun med stort besvær fået tømt en af vores affaldsbeholdere. Det er efterhånden dagligt, der holder biler ulovligt parkeret på arealet foran beholderne. Hvis denne uskik fortsætter, får det konsekvenser for os alle, idet chaufføren kan undlade at tømme. Bliver vi efterfølgende nødt til at rekvirere tømning, bliver det faktureret som en ekstra ydelse. Synderen kan være en gæst eller en beboer i Askebo. De kan være svære at nå. Så vi kan kun appellere til beboerne i Egebo om ikke at ignorere parkering-forbudt skiltet.

 

Husk generalforsamling i Egebo den 9. april 2018 kl. 19 (marts 2018)
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, som afholdes i fælleslokalet Egebo 20. Fra den 27. marts kan du hente diverse dokumenter fra mappen Download. Indkomne forslag vil dog først være tilgængelige fra den 2. april.

 

Invitation til at deltage i "Ren by" den 22. april (marts 2018)
Nedenstående er et udddrag af invitationen fra kommunen, Agenda Centret og Materialgården. Måske er der nogen friske beboere her i Egebo, som har lyst til at arrangere deltagelse fra vores område?

”Ren by” skydes i gang søndag den 22.4., hvilket også er dagen for Danmarks Naturfredningsforening’s store affaldsindsamlingsdag. Her har flere af byens boligområder allerede tradition for at afholde affaldsindsamlinger, og ”Ren by” spiller derfor godt sammen med DN’s arrangement, idet deltagerne i år vil kunne slippe for at skulle fragte affaldet til indsamlingstederne. Det skal dog lige pointeres, at Materialegården kun afhenter indsamlet affald og hverken storskrald eller haveaffald.
En fælles affaldsindsamling er en hyggelig og social måde at gøre en forskel på, og deltagerne møder stor anerkendelse og respekt af forbipasserende og går hjem med en virkelig god fornemmelse i kroppen. Desuden viser undersøgelser, at folk, der ser private personer samle affald, har mindre tendens til efterfølgende at smide affald i naturen, og at der i områder uden affald bliver smidt mindre affald, end i områder, hvor der i forvejen ligger affald. Der er derfor flere gode grunde til at kridte skoene og få arrangeret en affaldsopsamling.
Kunne I, i jeres boligområde, tænke jer at være med, så kontakt Agendacenteret på telefon 43622015, eller mail til landon@agendacenter.dk

Vi håber at mange boligområder har lyst til at deltage, så vi kan gå sommeren i møde i en ren by.

Med venlig hilsen

Albertslund kommune, Materialgården og Agendacenteret


Stor ros fra Agenda Centret for vores affaldssortering (december 2017)
Fra Agenda Centret har vi modtaget følgende skrivelse:
"Vi i Agenda Centret har igen være ude at løfte låg på de fælles affalsbeholdere i byen for at se, hvordan det ser ud med affaldssorteringen. Det vi har kigget på, er hvor korrekt sorteret de enkelte fraktioner var. Vi har ikke gennemgået alt det sorterede affald, men dannet os et indtryk ved at løfte låget og flyttet rundt på poser og genstande i de enkelte beholdere.

Hos jer i Egebo var sorteringen i top. Det eneste vi faldt over var to plastposer i madaffaldet og en plastpose i papiret. Det er super flot, hvilket I godt må videreformidle til beboerne".

Vær opmærksom på mistænkelige gæster i Egebo (december 2017)
En beboer observerede fornyligt en ubuden gæst helt tæt på sin hoveddør i 1. sals niveau, som opførte sig meget mistænkeligt (spejdede sig omkring og gennem hoveddøren). Da beboeren efter et stykke tid konfronterede vedkommende (uden at åbne døren), kom denne med en dårlig undskyldning om, at han ”skulle tisse” – men forsvandt så. Beboeren er overbevist om, at det var en fræk indbrudstyv, der på den måde tjekkede, om der var fri bane.

Låsene på vores affaldsbeholdere fungerer dårligt i frostvejr (december 2017)
Da låsene på vores nedgravede affaldsbeholdere kan drille i vinterfrosten, bedes du undlade at låse lugerne, når det er minusgrader .

Tagrenovering 2017 (juni 2017)
I år har bestyrelsen valgt at lave planlagte tiltag inden sommerferien - så vi undgik problemer/forsinkelser pga vejret. 

Beskrivelse af udført arbejde (ens for alle lejligheder): Udskiftning af fuger og blik under vinduesparti. Udskiftning af lodrette fuger. Udskiftning af gispplade til uundertagsplade. Udbedring af isolering. Enkelte lejligheder har fået foretaget ekstra opgaver udover førnævnte.

Berørte lejligheder: Egebo 2A, Egebo 8A, Egebo 10A, Egebo 12A, Egebo 16A, Egebo 33, Egebo 25A (igangværende).

Kontrol af isolering (juni 2017)
Kontrol af bagvæg og isolering foretaget ved Egebo 1A samt 5A. Efter kontrol er det konstateret, at alle lejligheder har mangelfuld isolering ved taghætte, og dette gør at kulde trækker direkte ned i lejlighederne i entreen. Isolering som sådan er ikke en del af foreningens ansvarsområde, men bestyrelsen har valgt at dette skal udbedres, da det har indvirkning på varmeforbrug, potentiel kilde for vandskader osv. Så foreningen er ved at undersøge om budgettet i år kan holde til denne ekstra udgift, da dette skal udbedres snarest.

Udbedringen af dette berører alle lejligheder i bygning 1. Arbejdet kan dog foretages fra taget uden gener for den enkelte beboer, så dette kræver ikke adgang til boligerne. Man kan dog forvente lidt rumstering på selve dagen for udbedringen (det forventes at kunne udbedre 2 lejligheder om dagen). Arbejdet forventes påbegyndt efter sommerferien (august/september). Information vil blive rundtsendt til de enkelte beboere med flere detaljer.

Der mangler forsat udskiftning af zinkkanter på murkroner (vi tog ca 1/3 i 2016) - dette arbejde fortsættes over de kommende år. Ligeledes vil alle lejligheder i bygning 2, 3 og 4 få tilset fuger og blik under vinduespartier på terrasserne og udbedret hvor nødvendigt. Pga af omkostningerne tager vi ikke alle lejligheder i samme omgang, men fordeler det over de kommende år.

Mistanke om vandindtrængen eller følgeskader (juni 2017)
Skulle man have mistanke om vandindtrængen og/eller have et meget medtaget gulv lige indenfor vinduerne ud mod terrassen, så kontakt Iben Rohde med det samme, så vi kan tage et kig og få lavet en prioritering.

Det samme gælder for andre bekymringer man måtte have for struktur, isolering, vinduer osv i lejlighederne - kontakt os så vi kan tage et kig og vurdere hvorvidt udbedring skal foretages - og om udbedring skal dækkes af foreningen.

Rapport til køb/salg af lejligheder (juni 2017)
Der blev i 2016 lavet en rapport, som man kunne udlevere ved køb/salg. Denne rapport opdateres i øjeblikket og kan tilsendes ved at kontakte Iben Rohde (formanden). DEAS har ligeledes mulighed for at udlevere denne til bla. ejendomsmæglere. Den reviderede rapport forventes af ligge klar medio/slut juni 2017.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk